Misja Spółki SST Rogacz

W tym miejscu chcemy przybliżyć misję i powód powołania spółki.

W 2021 roku osoby, które przez ostatnie 30 lat miały swój wkład we współtworzenie tego miejsca, w budowaniu jego historii i w pierwsze muzyczne spotkania z Bellonem
i Wolną Grupą Bukowiną czy SDM w latach ‘80, osoby związane emocjonalnie i dosłownie
z tym miejscem na Ziemi, rozpoczęły nowy wątek chatkowej opowieści - pod nowym brandem: „SST Rogacz”.

Dla przejrzystości formalno-prawnej stworzyliśmy spółkę, która wzięła na siebie odpowiedzialność za Chatkę na Rogaczu. Wszystkie decyzje i działania mają na celu przede wszystkim rozwój ukochanego miejsca - miejsca dla wszystkich: ponad światem, dniem codziennym i podziałami.


Wszystko to dzieje się również po to, aby każda osoba, która chce rozwijać Chatkę
i wszystko, co z Rogaczem się kojarzy - została zabezpieczona, aby nikt nie sprzedał swoich udziałów obcym osobom. Spółka to ludzie i emocje. Osoby, które są historycznie
i dzisiaj związane z Chatką.

Misją spółki jest przede wszystkim wspólne prowadzenie Chatki dostępnej DLA WSZYSTKICH: dla Ciebie i Twojej rodziny, dla samotnego Gościa i grupy Turystów. Chcemy, aby w sezonie letnim i feryjnym Chatka miała zapewnioną obsługę w 100%, aby każdy, kto chce uciec od świata, mógł pojawić się w progu, napić herbaty
i przenocować – tak jak bywało to kiedyś.

Zrzeszając 25 osób, mamy możliwości zabezpieczyć organizacyjnie cały sezon turystyczny – do tego dążymy i mamy nadzieję, że uda się to zrealizować jak najszybciej.


Nie czerpiemy zysków z Chatki Na Rogaczu. 

Każdy z nas (poza osobami na obsłudze) płaci za nocleg, a zebrana kwota jest w 100% przeznaczana na główny cel spółki i jest inwestowana właśnie tu. Wygonimy drwalniki, wyremontujemy cieknący dach i będziemy szukać wody. Chcemy i możemy zrobić wiele dobrego.

Pamiętając jednak o tradycji Chatki na Rogaczu chcemy, aby nadal grała w niej muzyka, a cykliczne imprezy odbywały się nadal w klimacie Chatki.

Chatka na Rogaczu to stara chałupa, a stare chałupy wymagają wyjątkowej uwagi
i troski
- dajemy tę troskę z dobrą wolą i możliwościami, jakie daje SST Rogacz, bo zależy nam na Chatce na Rogaczu.


Lista udziałowców SST Rogacz:


Formalnie Chatka od lat jest współwłasnością i dlatego też, aby wszystkie plany mogły się zmaterializować, potrzeba czasu na ustalenie wszystkich szczegółów organizacyjnych.

Liczymy, że z czasem uda się wypracować najlepsze dla wszystkich rozwiązania